ยินดีต้อนรับสู่งานการเงิน สสจ.อุบลราชธานี Welcome to Our Website!

นางลำดวน ศรีขาว

หัวหน้างานการเงิน

lamdun_9@hotmail.com 081-9555620

นางสาวจิรภร วิลัยรัตน์

รองหัวหน้างานการเงิน

jaewja2@yahoo.co.th 089-7173550

นางสมจิตร บรรพชาต
นางสวนีย์ โอษฐิเวช
นางณัฐชยา จำปาแพง
จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน
จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน
bampa-22@hotmail.co.th
sawanee9999@hotmail.com
nutchaya_6@yahoo.com
นางสาวปริญญา ชื่นมณี
นางสาวทิพย์วารี ประเสริฐศรี
นางจรัญญา อ่อนทะเล
จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน
ya_manee@hotmail.com
tiphappy2512@hotmail.com
jaranya_@hotmail.com
นายยงยุทธ ประไพเพชร
นางธนวรรณ สำราญสุข
นางเบญจมาศ ประเสริฐศรีิ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน
จพ.การเงินและบัญชีลจ.ประจำ
yongyut4678@gmail.com
ubonnt_7@hotmail.com

 

ข่าวประชาสัมพันธ์