ยินดีต้อนรับสู่งานการเงิน สสจ.อุบลราชธานี Welcome to Our Website!

นางลำดวน ศรีขาว

หัวหน้างานการเงิน

[email protected] 081-9555620

นางสมจิตร บรรพชาต
นางสวนีย์ โอษฐิเวช
นางธนวรรณ สำราญสุข
จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน
จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน
 
นางสาวปริญญา ชื่นมณี
นางสาวทิพย์วารี ประเสริฐศรี
จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน
 
นางสาวศิรินันท์ วุฒิเสลา
นางสาวกฤตยา จิตแสวง
นว.การเงินและบัญชี
 
นว.การเงินและบัญชี

 

รายงานงบทดรอง

 

 

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์