: ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 10-04-2560

วัน เดือน ปี
หัวข้อ
19 มี.ค.2560 รพ.พระนั่งเกล้า รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รอง ผอ.ฝ่ายการแพทย์
27 ม.ค.2560 ม.ศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรม
30/3/2560 จ.ปทุมธานี รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
4/4/2560 รพ.สกลนคร รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
4/4/2560 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
4 เม..ย.2560 จ.อำนาจเจริญ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
24 มี.ค.2560 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
4 เม.ย.2560 รพ.ระนอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
31มี.ค.2560 จ.สิงห์บุรี รับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายข้าราชการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
30 มี.ค.2560 รพ.ราชบุรี รับย้าย-รับโอนข้าราชการ
24 มี.ค.2560
27 มี.ค.2560
14 มี.ค.2560
23 มี.ค.2560
24 มี.ค.2560
23 มี.ค 2560
27 มี.ค.2560
20 มี.ค.2560
27 มี.ค.2560
16 มี.ค.2560
4 มี.ค.2560
20มี.ค.60
22 มี.ค.60
28 มี.ค.60
23 มี.ค.60
21 มี.ค.60
14 มี.ค.60
21มี.ค.60
20มี.ค.60
16 มี.ค.2560
15 มี.ค.2560
17มี.ค.2560
15 มี.ค.2560
14 มี.ค.2560
13 มี.ค.2560
14 มี.ค.2560
8 มี.ค.2560
3มี.ค.2560
8 มี.ค.2560
7 มี.ค.2560
7 มี.ค.2560
6 มี.ค.2560
9 มี.ค.2560
2 มี.ค.2560
2 มี.ค.2560
1 มี.ค.2560
3 มี.ค.2560
6 มี.ค.2560
27 ก.พ.2560
3 มี.ค.2560
28 ก.พ.2560
2 มี.ค.2560
6 มี.ค.2560
16 ส.ค.2559

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี รับย้าย/รับโอน ข้าราชการเพื่อคัดเลือกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ

30 ส.ค.2559
2 ก.ย.2559
15 ส.ค.2559
29 ส.ค.2559
3 ส.ค.2559

...... E-mail : Adisak.ubon2514@gmail.com

งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์/โทรสาร. 0 4524 3301